Våra politiker

Jenny Landernäs
Gruppledare

Hallstahammar behöver nytt ledarskap. Vi ska vara en kommun man är stolt över att bo och leva i. Vi ska vara en kommun där alla elever når sin fulla potential, där man kan välja förskola och äldreomsorg med den bästa omsorgen, där företag växer och mår bra. Vi ska vara en kommun där alla känner sig trygga oavsett plats och tid på dygnet.

En röst på mig är en röst för ett hoppfullt Hallstahammar!

@kryssajennyjenny.landernas@moderaterna.se
Hans Strandlund

Kommunens ekonomi har de sista åren visat stora överskott. Inte för att man varit speciellt sparsam utan mer tack vare regeringens generösa statsbidrag och en skicklig finansförvaltning.

Alliansens budgetförslag har genom åren varit mer balanserade och lämnat beredskap för framtiden.

Hallstahammars äldreomsorg har länge gått på knäna. De styrande partiernas vägran att öppna upp för flera utförare är dåligt för de som behöver hjälp med dagliga sysslor.

Vi vill införa valfrihet i Hallstahammars kommun. Trygghetsboenden behövs i Hallstahammar, Kolbäck och Strömsholm. Det är inte nödvändigt att kommunen ska bygga eller administrera detta, vi vill släppa in andra aktörer.

Isabella Piva Hultström

”Det är hög tid för ett nytt Hallstahammar.

I mitt Hallstahammar växer våra barn upp i trygghet.

Äldre vågar sig ut och brottsligheten är obefintlig.

Vi ska ha fler och synliga poliser!

Valfrihet är en självklarhet och i mitt Hallstahammar flyttar småföretagarna in, inte ut!

Som mamma och sjuksköterska brinner jag för att våra barn ska vara trygga. I vår barnomsorg ska kompetensen vara hög och barn ska inte fara illa! En förutsättning för en god äldreomsorg är höjda löner och ständig kompetensutveckling för all hälso- och sjukvårdspersonal. På så sätt skapar vi trygghet genom hela livet! En röst på mig - en röst för en tryggare kommun; En kommunal äldreomsorg med satsningar på personal och kompetens Trygga barn, i och utanför skolan Valfrihet inom skola- och äldreomsorg Ekonomiskt kloka beslut som gynnar Hallstahammarborna, inte de styrande politikerna! Det måste få ett slut på slöseriet av skattekronorna!
Läs mer
Håkan Freijd

Vakanser måste fyllas och vårdköerna måste bort. Kompetensutveckling för personalen i vården behöver prioriteras. Digitalisering skall utnyttjas maximalt i vård och omsorg.

Näringslivet är avgörande för Sveriges framtid.  Föråldrade lagar och avtal behöver omprövas så att utvecklingen av mindre företag - de stora jobbskaparna - förbättras.

Därför skall du skall kryssa mig i valet!

Philip Jandovsky

Jag vill bidra till att Hallstahammar ska vara en trygg, levande och attraktiv plats att bo på, med goda kommunikationer till Västerås och Stockholm. Jag är 39 år och jobbar med kommunikation, grafisk design och reklam. I övrigt är älskar jag djur och natur och är mycket engagerad i miljöfrågor.

Stieg Andersson

* Framtidsutveckling - ett digitaliserat samhälle där vi drar maximal nytta av nya tekniska lösningar

* Arbete och företagande - alla som kan arbeta ska arbeta

* Bra boendekvalité i olika åldrar och livssituationer

* Trygghet - fler poliser, vakter och trygghetskameror

* Väldimensionerat underhåll av våra befintliga anläggningar

* Våra rättigheter och skyldigheter i samhället skall vara lika för alla

Anita Westin Brodd

En förändring behövs!

Trygghet, nolltolerans mot brottslighet och våld.

En bra äldreomsorg utan ensamhet.

Mindre förskolegrupper.

En bra disciplinerad skola.

Moderaterna har kraft, styrka och vilja att göra Sverige och Hallstahammar till ett bra land att leva i.

Torbjörn Estelli

Det finns allt för mycket hinder i samhället. Mellan myndigheter som ska samarbeta. Likväl mellan den enskilde människan och myndigheter. Dessa måste minimeras.

Det är den svage som skall stöttas och få hjälp från samhället. Inte den som har lärt sig att utnyttja systemet. Det är inte rimligt att samhället skall ta hand om den som har förmågan att ta hand om sig själv.

Carl-Johan Hultström

Arbete ska alltid löna sig! Om du arbetar hårt så ska det också synas på lönekontot. Alla kan bidra utifrån sin egna förmåga och ska så göra.

Bidrag ska aldrig löna sig mer än arbete för den som inte vill bidra. 
Att kunna bestämma över sitt eget liv, var barnen ska gå i skolan etc anser jag vara en självklarhet i ett välfärdssamhälle - därför är jag moderat!

Elinor Blomqvist

Jag är ganska ny inom politiken och har tidigare spretat åt alla håll. Men har nu landat, kompasspilen har stannat på Moderaterna. Jag tycker i det stora hela att rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska vara lika för alla.
Det är en skrämmande liten del av niorna som går ut grundskolan utan godkänt i alla ämnen. Eleverna måste få känna trygghet och en ärlig chans till arbetsro för att uppnå resultat och med det sina drömmar inför gymnasiet.

Bertil Bredin

Jag vill arbeta för ett bra boende i Hallstahammar. Vi behöver fler möjligheter med attraktiva boenden för att kunna ta emot en ökande befolkning. Hela samhället ska utvecklas så att vi trivs och upplever glädje att bo här.

Industri är livsnerven för Hallstahammar. Jag brinner för en fortsatt utveckling av näringslivet och att ge våra företag möjlighet att växa och skapa nya arbetstillfällen.

Anders Randelius
Fredrik Simonsson
Jari Nokkosmäki

Jag vill arbeta för att kommunens ekonomi ska hålla långsiktigt. Det innebär bättre prioriteringar och att man ska spendera skattepengar på sådant som måste prioriteras och inte annat. Jag är 43 år gammal och arbetar som befälhavare på oceangående lastfartyg men är för tillfället säkerhetschef i en landbaserad tjänst. Utöver sjökaptensutbildning har jag även läst en master i företagsekonomi.

Göran Persson
Jan-Erik Fallberg

Inom politiken tycker jag att integrationen är en mycket viktig punkt. De som kommer hit och får stanna ska lära sig svenska och möjlighet att skaffa jobb och försörja sig.

Vi skall inte ta in flera människor än samhället klarar av att integrera. Personer som inte vill göra rätt för sig och deltar i kriminella aktiviteter skall utvisas.

Hedersförtryck ska bekämpas med styrka och de, främst invandrarkvinnor, som är tvingade av släkt att följa traditioner som är mot deras vilja skall få stöd och hjälp.

Alicia Stenfors
Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen