Nyheter

13 förslag för ett tryggare Hallstahammar

Moderaterna vill se fler poliser i Hallstahammar.

Otryggheten ökar i Hallstahammar. Fler och fler uppger att de inte vågar röra sig fritt på dygnets alla timmar. Under 2017 ökade antalet våldsdåd som sker på våra gator och torg med nästan en fjärdedel enligt polisens egna siffror.  Hallstahammar ligger på plats tio av alla kommuner i Sverige när det gäller flest personrån.

– Det är helt oacceptabelt och att återfå tryggheten är en av Hallstahammars viktigaste uppgifter, säger Jenny Landernäs, gruppledare (M). Hallstahammar ska vara en trygg kommun!

Moderaterna har under lång tid arbetat för ett tryggare Hallstahammar utan att få gehör. Här är 13 förslag för att Hallstahammar ska bli det trygga samhälle vi känner och vill bo i. De enda som ska känna sig otrygga i Hallstahammar är de kriminella.

Kommunen tillsammans med staten måste ta ansvar. Moderaterna kräver fler poliser i Hallstahammar som kan jobba brottsförebyggande och ta tillbaka ordningen i samhället. Vi vill också ha förstärkningar på andra myndigheter som till åklagare och tullverk för att tillsammans både kunna förebygga brott, fånga brottslingar och få dem dömda.

– Narkotikahandeln är utbredd även i Hallstahammar och den går längre ner i åldrarna. Bara förra året grep polisen någon för narkotikabrott var tredje dag i vår kommun. Knarket måste bort från våra gator, säger Jenny Landernäs.

– Vi tar både människors oro och de problem som finns i vår kommun på allvar, bara så kan vi bygga en hoppfull framtid för Hallstahammar.

Moderaterna i Hallstahammar vill:

  • Att kommunen anlitar egna ordningsvakter för att täcka upp där polisen brister
  • Att övervakningskameror sätts upp på utsatta platser. Exempelvis runt kulturhuset, i centrum och vid behov i och kring skolor.
  • Förbjuda tiggeri på offentliga platser
  • Kartlägga var Hallstahammarsborna känner sig otrygga för att kunna prioritera åtgärder för att göra platserna tryggare
  • Införa en trygghetsapp där invånare kan anmäla otrygga platser
  • Införa bättre rutiner för att den som orsakar skadegörelse i högre grad ska betala för den
  • Porta våldsbenägna och/eller hotfulla personer från offentliga lokaler
  • Aktivt arbeta med föreningsliv och civilsamhälle för ökad trygghet. Premiera föreningar som arbetar med sociala idéer
  • Säkerställa att inga kommunala bidrag betalas ut till extremistiska organisationer
  •  Ha höga förväntningar på alla barn och unga att klara skolan
  • Tydliggöra varje persons eget ansvar att uppfylla sin del i samhällskontraktet, dvs att ställa krav på ditt eget ansvar att sköta dig
  • Öka samverkan mellan socialtjänst, polis, rättsväsende när unga begår brott.
 • Införa ett samlat grepp kring arbetet mot kvinnofridskränkning

Jenny Landernäs, gruppledare

Error type: "Bad Request". Error message: "API key expired. Please renew the API key." Domain: "global". Reason: "badRequest".

Did you added your own Google API key? Look at the help.

Check in YouTube if the id moderaterna belongs to a username. Check the FAQ of the plugin or send error messages to support.
Tappade uppkopplingen