twitter 877409253438488576

Dags för budget-KF.(M) föreslår:
•Fler ordningsvakter i Västerås
•Mindre barngrupper i förskolan
•1000 kr/elev i ökad eleversättning
#021pol

Tappade uppkopplingen