Inför ceremoni för veteraner i Västerås

Idag har jag lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa en ceremoni för veteraner i Västerås. Sverige har en lång tradition av att bidra till fred och säkerhet i vår omvärld. På Veterandagen hedras personal som deltar eller har deltagit i nationella eller internationella militära insatser och minnet av stupade och omkomna högtidlighålls. …

Tappade uppkopplingen