facebook 794692540551176_1216558848364541

“Monsterregionen innebär att makt över våra frågor, lösningar och problem centraliseras. Makten flyttar från Västmanland och västmanlänningarna. Detta sker utan att väljarna tillfrågats.”

Tomas Högström (M), Oppositionsråd, Landstinget Västmanland

Tappade uppkopplingen