facebook 794692540551176_1215804538439972

Rädda Bergslagssjukhuset i Fagersta. Stoppa monsterregionen.

Tappade uppkopplingen