facebook 269713143169986_920804491394178

Under kvällens kommunalfullmäktige i Sala så besvarar Peter Molin (ordförande skolnämnden) en interpellation från Amanda Lindblad (S) ang ” arbete i skola och förskola mot sexuellt utnyttjande av barn.
En viktig och allvarlig fråga som tas på största allvar i våra verksamheter bla igenom att arbeta efter likabehandlingsplan, all personal har anmälningsplikt, alla personer som arbetar med barn lämnar in utdrag från belastningsregistret vid anställning.

Tappade uppkopplingen