facebook 161086337290646_1361329117266356

Regionrådet Maria Dellham (M) deltar idag på moderata sjukvårdsnätverkets seminarium som möter partiledningen för intressanta diskussioner kring sjukvården. Ett bra erfarenhetsutbyte som gör oss ännu starkare i sjukvårdsfrågor.

Tappade uppkopplingen