facebook 161086337290646_1361270247272243

‘Detektivarbete’ på diagnostiskt centrum. Specialister inom hematologi och onkologi samarbetar för att snabbare ge patienter med misstänkt cancer rätt vård. Diagnostiskt centrum är en nyskapad enhet inom Västmanlands sjukhus med mål att korta vårdförloppet inom vissa cancerformer. Regionmoderaterna Stefan Suvero och Jenny Landernäs fick idag vara med på en rond.

Tappade uppkopplingen