facebook 104078952968627_1397412463635263

“För att stärka Sveriges ekonomi krävs att jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda minskar, att förutsättningarna för jobbskapandet stärks och att ekonomin rustas inför nästa kris”, skriver Ulf Kristersson (M), Jessica Polfjärd (M) och Åsa Coenraads (M).

Tappade uppkopplingen